Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Dòng sông và cây cầu


                                                           Sông Hồng tươi mát phù sa
                                                           Long Biên cầu dẫn quân ta thắng thù
                                                           Vang trong khúc nhạc mùa thu
                                                           Cầu cùng sông trải lời ru Tiên Rồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét